RGV


产品介绍

RGV是伴随自动化物流设备和自动化仓库而产生的设备,可与其他物流系统(如出/入库站台,输送机、升降机等)实现自动连接,对物料进行输送,提高自动 

化效率。                                                                                                                                   


供电方式

区别于轨道车,RGV多采用蓄电池供电。                                                                                                       


功能特点

应用于智能仓储的出入库产品输送中。                                                                                                        


海洋之神真人投注